hamnglogo

Andrahandsuthyrning

Allmänt


Andrahandsuthyrning är när du upplåter din lägenhet till någon annan, det vill säga även närstående, barn eller syskon, och det spelar ingen roll om du tar ut hyra eller inte. Det är själva upplåtelsen som räknas. Som inneboende räknas bara de som bor tillsammans med en hyresgäst i bostaden utan att ha skrivit kontrakt med hyresvärden och som bara har tillgång till en del av lägenheten.
Andrahandsuthyrning kräver alltid godkännande från föreningen. Har man inte föreningens godkännande kan medlemmen förlora sitt medlemskap och den som hyr i andra hand kan bli utslängd utan förvarning. Båda parter tar stora risker om man hyr/hyr ut i andrahand utan föreningens tillstånd.

För att föreningen ska gå med på uthyrningen krävs skäl. Som skäl räknas sjukdom, studier på annan ort, tillfälligt arbete på annan ort, separation, ”provbo” med en framtida sambo, särskilda familjeförhållanden eller jämförbara anledningar. Uthyrning kan beviljas för maximalt sex månader. Förlängning kan beviljas om skälen kvarstår.

Ansvar

Den som hyr ut sin lägenhet i andra hand räknas som hyresvärd. Det finns alltså inget hyresförhållande mellan andrahandshyresgästen och föreningen. Medlemmen har vid uthyrande i andrahand fortfarande ansvar för lägenheten gentemot föreningen. Som medlem är det därför bra att fortsätta att betala hyran direkt till föreningen och låta andrahandshyresgästen betala till eget konto. Om andrahandshyresgästen missköter hyresinbetalningen till föreningen är det skäl för föreningen att säga upp kontraktet med medlemmen. Även vid upprepade störningar som andrahandshyresgästen åstadkommer kan kan föreningen säga upp medlemmen.

Hemförsäkring

Medlemmens hemförsäkring täcker inte andrahandshyresgästen. Den som skall hyra lägenhets måste alltså teckna en egen hemförsäkring.

I andrahandskontraktet bör anges att andrahandshyresgästen är skyldig att teckna hemförsäkring. Villkoren vid andrahandsuthyrning varierar mellan olika försäkringsbolag. Kontakta därför ditt försäkringsbolag och fråga vad som gäller. Saknar andrahandshyresgästen helt försäkring rekommenderas att man ordnar det. Lämpligtvis bör försäkringen också innehålla en ansvarsförsäkring som täcker skador på hyrd egendom.

Exempel på andrahandskontrakt  pdf   word


Exempel på ansökan hos föreningen om tillstånd till andrahandsuthyrning  pdf

© 2003 - Brf Hamngatan 32
    652 25 Karlstad