hamnglogo

Händelser före 2014-07-01

2014-06-28 Enkäten om cykelgarage gav följande resultat: Bygga nytt 1, använda garage 1 10 och oförändrat 14 svar. Styrelsen har därför beslutat lägga dessa planer på is och låta situationen vara som den är!
2014-06-23 Lämnat in styrelsens synpunkter på detaljplan för Trätälja 6 och 10 till Stadsbyggnadsförvaltningen. Läs synpunkterna här.
2014-06-17 Delat ut kopia på styrelsens skrivelse till kommunen angående detaljplanen för Trätälja 6 och 10.
2014-06-16 Delat ut förklaring till detaljplanen och enkät om cykelförådet.
2014-05-30 Delat ut detaljplan för Trätälja 6 och 10. Detaljplanen finns här:
http://karlstad.se/bygga-och-bo/kommunens-planarbete/detaljplaner/aktuella-detaljplaner/samrad---detaljplan-for-kv-tratalja-6-och-10/ och är utställd på bibliotekshusets entréplan.
2014-05-27 Lars Lindström är ny vicevärd. Han bor på 5:e våningen i ingång A och nås på telefon 21 22 21 eller sin mobil 0733 - 14 37 10.
2014-04-28 Onsdagen den 14/5 kommer utrensning av cyklar att ske. Se till att din cykel är märkt med namn och lägenhetsnummer denna dag.
2014-04-07 Hållit årsmöte.
2014-03-18 Från och med 2014-05-01 kan medlemmarna teckna avtal med Bredbandsbolaget om 250 Mb hastighet. Kostnaden är 79:-/månad utan bindningstid. Kontakta Bredbaandsbolaget på 0770 - 777 000.
2014-03-11 Delat ut kallelse,förvaltningsberättelse och budget för årsmötet 7/4.
2014-01-19 Årsmöte kommer att hållas 7/4 klockan 19.00 i Pingstkyrkans café, Fredsgatan 2. Eventuella motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senas den 3/3 2014.
2014-01-07 Fastighetsnätet för bredband är uppgraderat. Nuvarande hastighet, som ingår i hyran, är 100 Mbits/s. Mot en avgift på 319:-/månad går det att få 250 Mbit/s. Kontakta Bredbandsbolaget på telefon 0770 - 777 000 så hjälper dom er.
2013-12-09 Nu finns det böcker att låna och läsa! Det står en bokhylla med böcker i gången mellan A och B. Låna gärna och ställ gärna dit av dina "färdiglästa" böcker, som du tror andra kan vara intresserade av!
2013-12-05 Ny OVK-besiktning. Nu godkänd...
2013-12-04 Öppnat "föreningsbibliotek" i verkstaden där ni kan lämna och låna böcker!
2013-12-01 Lokala TV-kanalen Min TV finns på analoga kanalplatsen S 08 och digitala kanalplatsen 20.
2013-11-25 Delat ut meddelande om ombesiktning av OVK 4 - 5/12. Läs  mer här /utskick/131125.pdf
2013-11-21 Satt upp ny, bättre och mer ekonomisk belysning på parkeringsplatserna.
2013-11-04 Hållit extra föreningsstämma. 18 lägenheter var representerade.
2013-10-24 Fått skrivelse från Stadsbyggnadskontoret om detaljplan för fastigheten mellan oss och Fredsgatan, Trätälja 6. Där vill man bygga tvåvåningshus ovanpå garaget. Hela planen finns här /utskick/131024.pdf  Plankarta finns här  /utskick/131024_karta.pdf  Kopior på planen och plankarta utdelad  till medlemmarna.
2013-10-22 Delat ut information om OVK-besiktning och "allt i allo". Informationen finns här /utskick/131022.pdf
2013-10-20 Det giftiga ämnet Bisfenol A, som nu uppmärksammas i media, finns inte i vår fastighet. Samtliga tappvattenledningar är nya och Bisfenol A förekommer bara i relinade ledningar.
2013-10-15 Delat ut kallelse till den extra föreningsstämman 2013-11-04
2013-09-18 Extra föreningsstämma om eventuella solceller på taket kommer att hållas 4 november klockan 19.00 i Pingskyrkans café, Fredsgatan 2. Kallelse skickas ut senare.
2013-09-17 Fått bygglov för solceller på taket.
2013-08-16 Nu är den sista nya tvättmaskinen inkopplad ock fungerar ok. Alla maskiner i tvättstugan är nu bytta!
2013-07-08 Gräsdalens Service kommer att sköta rabatterna under resten av säsongen.
2013-07-02 Anlitat firman EBAB i Karlstad med Jonas Bjuresäter som konsult för solcellsinstallationen, om medlemmarna beslutar om detta på en extra föreningsstämma i höst.

Preliminär tidsplanen är:
Bygglovsansökan, början av augusti.
Förfrågningsunderlag klart teknisk beskrivning Administrativa föreskrifter V.38
Anbud klart V. 43 därefter extra föreningsstämma för beslut
Upphandling V.43-45.
Byggstart V.46
2013-05-29 Haft städdag - 14 medlemmar deltog!
2013-02-23 Nu finns det en container på baksidan. Den tas bort 30/5.
2013-05-22 Delat ut information om arbetsdag 2013-05-29.
2013-05-08 Delat ut justerade protokollet från årsmötet 2013-04-22.
2013-05-02 Filter till vädringsfönster finns nu att köpa av föreningen. Filtret är 140 * 14 cm. Delas på längden, 7 cm, och räcker då till två fönster. Kontakta Lars Lindström tel 21 22 21 eller lägg en lapp i hans postfack i A-ingången.
2013-04-22 Hållit årsmöte. 26 lägenheter var representerade.
2013-04-17 Länsstyrelsen beviljat 357.000:- i bidrag för att sätta upp solceller.
2013-04-06 Delat ut förvaltningsberättelse, redovisning och budget inför årsmötet.
2013-03-27 Delat ut kallelse till årsmöte 2013-04-22 kl 19.00 i Pingstkyrkans café, Fredsgatan 2.
2013-02-03 Satt upp anslag om att motioner till årsmötet 2013-04-22 skall vara styrelsen tillhanda senas 2013-03-22
2013-01-15 Bytt ut två av tvättmaskinerna i tvättstugan mot nya.
2013-01-09 Årsmöte kommer att hållas 22 april kl 19.00 i Pingstkyrkans café, Fredsgatan 2.
2012-12-01 Nu är julgranen på plats!
2012-06-08 Under perioden 1/6 - 31/10 sänder Sappa TV 4 News på Sappakanalen. Kanalplanen finns här.
2012-05-07 Haft arbetsdag. Ett 15-tal medlemmar deltog.
2012-04-12 Föreningens arbetsdag kommer att vara 7/5. Se anslag!
2012-03-26 Hållit årsmöte. 18 lägenheter var representerade.
2012-03-08 Det är inte längre tillåtet att ha sin tvätt kvar i tvättstugans torkskåp/tumlare efter den ordinarie tvättidens slut.
2012-03-06 Satt upp pulversläckare i trappuppgångarnas mellanplan och utanför tvättstugan.
2012-03-01 Delat ut kallelse till årsmötet 26 mars kl 19.00 i Pingstkyrkans café, Fredsgatan 2.
2012-01-11 Monterat elektronisk rensning av rören för värmeledningarna.
2012-01-09 Satt upp meddelande om att spolning av köksavloppen kommer att ske 23 - 27 januari 2012.
2012-01-09 Satt upp meddelande om att motioner till årsmötet 26 mars 2012 kl 19.00 i Pingstkyrkans café skall vara inlämnade senast 26 februari 2012.
2011-12-07 Monterat elektronisk rensning av rören för tappvattenledningarna.
2011-12-07 Bytt från ComHem till Sappa som leverantör av kabel-TV.
2011-11-28 Haft nytt informationsmöte om bytet till Sappa.
2011-11-21 Delat ut inbjudan till informationsmöte 28/11 om leverantörsbyte av kabel-TV till Sappa.
2011-10-20 En ny p-plats, nr 16, som redan är uthyrd, gjorts färdig på baksidan. Alla platser uthyrda!
2011-09-28 Ett informationsmöte inför bytet till Sappa som leverantör av kabel-TV kommer att hållas i Pingstkyrkans café måndagen den 28/11 kl 19.00. Representant för Sappa och PK antennteknik, som har hand om installationen,  kommer att berätta om bytet.
2011-09-05 Hållit extra föreningsstämma där man bl a beslutat att byta från ComHem till Sappasom leverantör av kabel-TV. Bytet sker 2011-12-07. 15 lägenheter var representerade och 13 lägenheter hade förhandsröstat.
2011-08-17 Delat ut kallelse till extra föreningsstämma 5/9.
2011-08-11 Hållit styrelsemöte och beslutat kalla till extrastämma 5/9 kl 19.00. Kallelse delas ut nästa vecka.
2011-06-13 Öppnat gamla verkstaden som hobbyrum för medlemmarna. Där finns också en el-grill för medlemmarna att låna.
2011-05-30 Styrelsen, med hjälp av två medlemmar, satt upp pergolan och satt ut utemöblerna på baksidans uteplats.
2011-05-16 Hållit årsmöte - 18 lägenheter var representerade.
2011-04-29 Fått besked från Stadsbyggnadsnämnden att de i förhandsbesked beviljat Trätälja 10 bygglov för ytterligare en våning och inglasade trapphus.
2011-04-21 Delat ut kallelse, förvaltningsberättelse och årsredovisning inför årsmötet 16/5 klockan 19.00 i pingstkyrkans café, Fredsgatan 2.
2011-03-20 Nya fundament kommer att gjutas i tvättstugan. Tvättstugan stängd 11 - 14/4. Muren på framsidan kommer att blästras och målas. Parkeringen på framsidan skall vara tom 13 - 16/4.
2011-02-17 Styrelsen har, efter telefonkonferens, beslutat att inte yttra sig om bygglov på Trätälja 10 eftersom varje medlem fått samma meddelande och var och en har möjligjet att yttra sig efter eget gottfinnande.
2011-02-17 Lagt till på meddelandet om motioner, att årsmötet kommer att hållas den 16 maj 2011 i Pingskyrkan.
2011-02-12 Satt upp meddelande i trappuppgångarna att eventuella motioner till årsmötet 2011 skall vara inlämnade senas 4/3 -11. Datum och plats för årsmötet meddelas senare.
2011-01-19 MTV ersatts av TV 11 i ComHems TV-tablå.
2011-02-08 Nu är målningen av trappuppgångarna klar - endast golvet i mellangången återstår.
2011-01-10 Målning av trappuppgångarna har börjat i A-ingången.
2010-12-29 Revisionsintyg för elanläggningarna från Inspectas besiktning finnshär.
2010-11-26 Nu har julgranen kommit på plats!
2010-11-12 Inspectas anmärkningar åtgärdade. Bytt till lysrör på vindarna. Satt upp extra belysning över ytterdörrarna.
2010-11-03 Inspecta utfört elbesiktning på fastigheten. Fått endast obetydliga anmärkningar, som kommer att åtgärdas snarast. I övrigt var elanläggningningarna, enligt inspektören, i mycket gott skick.
2010-09-22 MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) godkänt skyddsrummet.
2010-09-07 Nu finns kanal 10 på ComHem. Platsen är band S kanal 12.
2010-08-20 Föreningen haft 50-årsfest på hotell Drott. 28 anmälda - 24 kom.
2010-08-04 Delat ut inbjudan till föreningens 50-årsfest 20/8.
2010-05-17 Haft "arbetskväll" - 13 personer deltog. Bl a skurat golven, rensat rabatter, satt ut trädgårdsmöblerna och satt upp pergolan på baksidan. Druckit kaffe med goda kakor!
2010-04-07 Satt in ett nytt torkskåp i tvättstugan. Det gamla finns kvar och fungerar bra.
2010-03-15 Hållit årsmöte. 22 lägenheter var representerade.
2010-02-25 Delat ut tillägg till kallelsen till årsmötet 15/3.
2010-02-22 Delat ut kallelse till årsmötet 15/3.
2010-02-10 MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) inspekterat skyddsrummet.
2010-01-14 Ordinarie årsmöte kommer att hållas måndagen den 15 mars klocka 19.00 i Pingstkyrkans café, Fredsgatan 2. Föreningen bjuder på kaffe och tilltugg. Eventuella punkter för årsmötet skall lämnas till styrelsens ordförande senast en månad före årsmötet. Kallelse kommer senare.
2010-01-01 Föreningen bytt försäkringsbolag för fastighetsförsäkringen till Dina försäkringar Brunskog.http://www.dina.se/l/brunskog/
2009-10-28 Satt in ny mellandörr mot baksidan, ingång B.
2009-10-14 Skickat ut info om Lantmäteriets nya lägenhetsnummer på fastighetens lägenheter.Observera, att vid kontakt med föreningen och Vänerförvaltning skall de gamla numren även fortsättningsvis användas.Lantmäteriets lägenhetsnummer står på namntavlorna i ingångarna.
2009-09-17 Åtgärdat brytmärkena på ytterdörrarna.
2009-09-05 Satt in ozonluftrenare i miljöstationen.
2009-05-20 Nu är sopnedkasten plomberade och det är miljöstationen som gäller.
2009-05-15 Cykelrummet nu uppdelat på miljöstationen och cykelrum. Gamla soprummet i B-ingången stängt.
2009-05-11 Haft informationsmöte för medlemmarna om källsortering med personal från Karlstads Energi.
2009-04-06 Haft årsmöte - 20 lägenheter var representerade.
2009-02-21 De två före detta gästparkeringsplatserna utdelade till Gert Ohlsson och Gunilla Skoglund.
2009-02-07 Ordinarie årsmöte kommer att hållas måndagen den 6 april klocka 19.00 i Pingstkyrkans café, Fredsgatan 2. Föreningen bjuder på kaffe och tilltugg. Kallelse kommer senare.
2008-12-15 Börjat förberedelser för den kommande sopsorteringen i det nuvarande cykelrummet. Ordnat avlopp och belysning.
2008-11-30 Haft advenstskaffe hos Anki som, tillsammans med Lena A, stod för förtäringen. Tjugo personer deltog.
2008-11-19 Skickat ut inbjudan till adventskaffe hos Anki den 30/11 kl 15.00 - 18.00
2008-10-22 Haft slutbesiktning på badrummen samt okulärbesiktning på slitsarna för köksvattnet. Inga större anmärkningar från besiktningsmannen Lennart Olsson.
2008-10-03 Slutbesiktning av badrummen kommer att ske onsdagen den 22/10 med början kl 09.00 högst upp i uppgång A.
2008-09-02 Kommunen informerat om att vi skall börja med sopsortering under våren 2009 . Vi kommer att dela av cykelrummet för detta ändamål.
2008-09-01 Vänerrör börjat arbetet med att dra de nya ledningarna för köksvattnet.
2008-08-13 Hållit informationsmöte om stambyte köksvattnet, som börjar 1/9 -08.
2008-07-30 Skickat ut kallelse till informationsmöte 13/8 om det förestående bytet av kall- och varmvattensledningar i köken.
2008-06-17 Haft sommarkaffe. Ett tjugotal medlemmar avnjöt Ankis bullar och Lena A:s kakor
2008-06-03 Skickat ut inbjudan till sommarkaffe 17/6 kl 17.00 samt informerat om kommande byte vattenledningar kök.
2008-04-21 Haft årsmöte. Tjugo lägenheter var representerade.
2008-04-02 Nu är den lagstadgade energideklarationen klar. Den utfördes av EnergiEkonomi i Karlstad och vi ligger lite i överkant, men jobbar vidare med energisparåtgärder. Mer information om energideklarationen finns pådenna sida.
2008-03-27 Delat ut kallelse, förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning samt budgetförslag inför årsmötet 080421.
2008-03-13 Kompletterande radonmätning avslutad med gott resultat.
2008-02-06 Årsmöte kommer att hållas måndagen den 21 april  2008 kl 19.00 i Pingstkyrkans café, som ligger vid korsningen Fredsgatan - Hamngatan.
2007-12-02 Haft det traditionella adventskaffet hos Anki. Ett 15-tal medlemmar deltog och njöt bl a av Lena A:s goda kakor.
2007-11-15 Det traditionella adventskaffet går av stapeln hos Anki den 2 december mellan 13 och 16. Föranmäl gärna till henne!!!
2007-10-22 Under perioden 12-14/11 kommer rensning av ventilationskanalerna och OVK-besiktning att ske.
2007-09-01 Det har kommit en ny kanalplan för ComHem, som gäller från 1 september.
2007-08-29 Från 1 oktober erbjuds medlemmarna gratis 100 Mb bredband samt telefon utan grundavgift, man betalar bara samtalsavgiften, från Bredbandsbolaget. Läs mer här!
2007-08-07 Installerat nya frånluftsfläktar för ventilering lägenheterna i A- och B-ingången.
2007-06-18 Haft sommarkaffe i paviljongen. 18 medlemmar avnjöt Lena A:s kakor  och Ankis tårta.
2007-05-14 Hållit årsmöte.  Smörgåstårta avnjöts. Fjorton medlemslägenheter var representerade!
2007-05-08 Fått in samtliga resultat från radonmätningen. Av 24 mätpunkter var 3 över gränsvärdet. Dessa kommer, på förslag av Miljö- och hälsoskyddskontoret, att mätas om under vinterperioden. Övriga värden låg gott och väl under gränsvärdet 200 Bq/m3. Medlemmar som haft radonmätare i sina lägenheter har fått en skriftlig rapport om sina värden. Läs mer om radonmätninghär(pdf-format 1.35 Mb).
2007-04-27 Fått in resultat från två av radonmätarna, den ena var från bottenvåningen. Värdena mindre än 20 på båda alltså bör ingen markradon förekomma. Årsmedelvärdena mindre än 30. Gränsvärdet är 200 Bq/m3 så alltså mycket fina värden!
2007-04-11 Börjat samla in de utlagda radonmätarna.
2007-03-26 En sopcontainer kommer att finnas under tiden 13 - 20/4.
2007-02-22 Årsmöte kommer att hållas den 14 maj 2007 kl 19.00 i Pingstkyrkans Café.
2006-12-15   Börjat sätta ut givare för radomätning i fastigheten. Mätarna skall ligga ute i c:a tre månader.
2006-12-03 Till adventskaffet dök 16 medlemmar upp - stämningen var mycket god och vi tackar Anki för gott kaffe och Lena A., som stod för det mesta av tilltugg!
2006-11-08 Skickat ut inbjudan till adventskaffe för medlemmarna den 3 december.
2006-10-19 Besiktning av källare, trapphusen och vindarna genomförd.
2006-06-30 Besiktning av lägenheterna i B-uppgången efter stambyte och badrumsrenoveringen har genomförts idag. Nu gör "byggarna" sommaruppehåll!
2006-06-15 Besiktning av lägenheterna i A-uppgången efter stambyte och badrumsrenoveringen skett idag. B-uppgången besiktigas 30/6 med start 08.00.
2006-04-24 Nu har stambyte och renovering av badrummen börjat i B också!
2006-04-10 Hållit årsmöte.
2006-02-27 Nu har stambyte och renovering av badrummen börjat i A och är förhoppningsvis klar i juni!
2006-02-16 Årsmöte kommer att hållas 10/4 klockan 19.00 i Pingstkyrkans café, Fredsgatan 2. Kallelse till medlemmarna kommer att skickas ut i god tid.
2006-01-30 Stambyte och renovering av badrummen kommer att börja 27/2 med relining i A-uppgången.
2005-11-27  Haft adventskaffe för medlemmarna. 14 medlemmar deltog.
2005-11-09 Skickat ut inbjudan till adventskaffe 27/11.
2005-09-01 Digital-TV: Du behöver inte bekymra dig om nedsläckningen av det analoga TV-nätet. ComHem kommer nämligen att fortsätta sända kanalerna i grundutbudet analogt även efter nedsläckningen.
2005-07-09 Haft sommarkaffe i trädgården.
2005-04-25 Hållit årsmöte.
2004-04-28 Nu har paviljongen kommit upp i trädgården.
2004-03-16 De nya stadgarna registrerade på Patent- och registreringsverket.
2004-03-04 Hållit årsmöte och informerat om stambyte m m som planeras till våren 2006.
2004-02-22  Föreningen övergått till gemensamt inköp av el, med individuell debitering för varje lägenhet.
2004-02-16 Delat ut kallelse till årsmöte 4 mars klockan 18.00.
2004-01-12 Hållit extra föreningsstämma. På stämman beslutades att övergå till gemensamt inköp av el med separata debiteringar för varje lägenhet. Förslaget till nya stadgar antogs första gången.
2003-12-18 Delat ut kallelse till extrastämma den 12 januari 2004.
2003-11-30 Föreningenbjudit på adventskaffe med glögg och pepparkakor. 24 medlemmar dök upp!
2003-11-16 Skickat ut inbjudan till adventskaffe 30/11.
2003-10-22 Föreningens hemsida har fått egen adress www.hamngatan32.se
2003-09-10 Köpt inen paviljong till uteplatsen.
2003-08-15 Renoveringen av tvättstugan färdig.
2003-04-16 Hållit årsmöte.
2003-03-20 Kallelse till årsmötet den 16 april klockan 18.00 utdelad.
2003-03-13 Övernattningsrummet med tre sängplatser färdigställt.
2003-03-12 Hållit extra föreningsstämma och valt ny revisor, Solveig Karlsson, och ny revisorssuppleant Sven-Erik Bryngelsson
2003-03-09

Vi kan nu se den nya TV4-kanalen TV 4+ i fastigheten. Den ligger på kanal 57.

De nya kanalerna från SVT finns däremot inte på kabel-tv ännu. SVT skyller på upphovsmannarätten.

Extra föreningsstämma för val av revisor och suppleant kommer att hållas den 12 mars klockan 18.00. Årsmöte kommer att hållas den 16 april klockan 18.00 i tvättstugan. Kallelse skickas ut i slutet av mars.

© 2003 - Brf Hamngatan 32
    652 25 Karlstad