hamnglogo

Huskurage - våld i nära relation

Huskurage stor


Våld i nära relation klassas som ett globalt folkhälsoproblem. Trygghetsundersökningar visar, att de allra flesta som utsätts för våld i nära relation inte anmäler förövaren. Många lever därför med våld varje dag. Varje år dödas över 20 personer av våld i nära relation, majoriteten är kvinnor, men även barn och män dödas av närstående.

Med Huskurage kan vi göra skillnad för utsatta, vi kan hjälpa barn till ett bättre liv och vi kan stoppa våldet som pågår mitt bland oss. Med Huskurage agerar vi för ett tryggare samhälle för alla.

Bostadsrättsföreningen Hamngatan 32 eftersträvar, att vara en förening där vi tar ansvar, agerar och hjälper varandra. Vi eftersträvar en kultur som präglas av att vi alla kan och vill göra något vid oro eller misstanke om våld. Vi vill genom Huskurage ge grannar verktyg för att kunna ta ett större ansvar för det våld som finns bland oss.

Bostadsrättsföreningen Hamngatan 32 vill visa, att vi inte tolererar våld och att vi agerar. Ingen granne ska behöva leva i rädsla eller oro för våld.

Vår policy och rutin innebär att vi, vid oro för våld:

1. Ringer på hos grannen för att höra efter hur allt är.

2. Vid behov tar vi hjälp av annan granne för stöd och hjälp.

3. Vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla kontaktar vi alltid polisen i första hand.

Det kan vara livsavgörande att så snart som möjligt, genom att ringa på eller på annat sätt, uppmärksamma och agera när något händer i föreningens utrymmen. Det kan få våldet att avledas eller upphöra. Vid oro eller misstanke om våld eller att vårdnadshavare på annat sätt brister i sitt ansvar gentemot barn, kontakta socialtjänsten och gör en orosanmälan.

Genom att närma oss varandra kan vi skapa avstånd till våld. Alla människor har rätt att leva utan oro och rädsla för våld. I vår förening ska vi också kunna förvänta oss att våra grannar agerar och visar civilkurage vid oro för pågående våld.

Bostadsrättsföreningen Hamngatan 32 önskar, att den som är mottagare av oron har förståelse för och tar hänsyn till att vi, med Huskurage, vill bidra till ökad trygghet för alla.

Huskurage

 

Länkar:
1000 Möjligheter Här finns stöd genom chatt och samtal för ungdomar upp till 25 år som utsatts för våld eller sexualiserat våld.
Bris Här kan alla barn få hjälp och stöd genom samtal eller via nätet.
Brottsförebyggande rådet Här finns information och statistik gällande alla typer av brott i Sverige.
Kvinnofridslinjen Här finns information om våld i nära relation samt nummer till stödtelefonen för dig som är utsatt för våld eller hot.
Män för jämställdhet Här finns kunskap samlat om jämställdhet och om projekt inom området.
ROKS – riksorganisationen för kvinno och tjejjourer i Sverige Här finns information om våld i nära relation och kontaktuppgifter till jourer runtom i Sverige.
Unizon – Sveriges kvinno och tjejjourers riksförbund Här finns information och kontaktuppgifter till kvinno- och tjejjourer runt om i Sverige
Huskurage Hemsida för organisation Huskurage

© 2003 - Brf Hamngatan 32
    652 25 Karlstad