hamnglogo

Aktuellt efter 2014-07-01

Händelser före 2014-07-01 finns här

2018-05-21 Hållit ext ra föreningsstämma om stadgeändringar enligt nya lagar.
2018-05-01 Delat ut kallelse till extra föreningsstämma 21 maj 19.00 i Pingstkyrkans café, Hamngatan 28. Ärende stadgeändring.
2018-04-16 Hållit årsmöte. 24 medlemmar deltog och njköt sedan av Ankis smörgåstårtor.
2018-03-21 Delat ut kallelse till årsmötet 16/4  klockan 19.00 i Pingstkyrkans café, Fredsgatan 2.
2018-01-05 Årsmötet kommer att hållas i Pingstkyrkans café, Fredsgatan 2, den 16 april 2018 klockan 19.00.
Eventuella motioner till årsmötet skall lämnas i Torbjörn Malmeströms brevfack i B-ingången senast den 28 februari för att kunna behandlas på årsmötet.
2017-12-20 Informationsmöte om temperaturmätarna i lägenheterna kommer att hållas i Pingstkyrkans cafée, Fredsgatan 2, den 22 januari 2018 kl 19.00
2017-09-04 Bytt samtlig motorvärmaruttag till uttag som manövreras via Internet och/eller app i mobilen.
2017-09-01 Haft mycket uppskattad trädgårdsfest. 33 personer deltog.
2017-08-10 Delat ut inbjudan till trädgårdstesten 1/9.
2017-04-24 Hållit årsmöte. 24 medlemmar deltog.
2017-02-22 Platsen för årsmötet 2017-04-24 är ändrad till Svensk Fasttighetsförmedling, Östra Torggatan 12 eftersom Pingskyrkan renoverar!
2017-01-31 Nu har vår bergvärmeanläggning kommit igång så nu kör vi bara på den!
2017-01-12 Årsmöte 2017 kommer att hållas 2017-04-24 klockan 19.00 hos Svensk Fastighetsförmedling, Östra Torggatan 12, Karlstad. Motioner till årsmötet läggs i Torbjörn Malmeströms brevfack i B-ingången senast 2017-03-12  för att kunna behandlas på årsmötet.
2016-11-26 Husets förening för damerna, Club 32, serverar adventskaffe i B-ingången lördagen den 3 december klockan 16.00. Alla är hjärtligt välkomna!
2016-11-10 Nu är alla sju borrhålen i parkeringen på baksidan klara. Slangarna från de sju hålen är dragna och parkeringarna kan åter användas.
2016-10-27 Läs om planerna för Karlstads centrum och bland annat Hamngatans framtid på http://karlstad.se/centrum2030
2016-10-26 Första hålet klart, 250 meter djupt. 20 meter till berget och 230 meter i berget. Nu återstår bara 6 hål!
2016-10-24 Börjat borra första hålet för bergvärmen
2016-10-05 Delat ut information om installation av bergvärme som börjar 24/10. Informationen finns här.
2016-08-19 Haft trädgårdsfest. 35 personer deltog. Bilder finns här
2016-06-30 Vi planerar en trädgårdsfest fredagen den 19 augusti 18.00.
2016-04-28 Delat ut protokoll från årsmötet.
2016-04-26 Börjat byta ut garageportarna. Klart 2016-04-28.
2016-04-25 Hållit årsmöte. 28 personer deltog som representerade 23 lägenheter.
2016-04-04 Delat ut kallelse till årsmötet 25/4 kl 19.00 i Pingstkyrkans café, Fredgatan 2.
2016-01-25 Installerat nytt torkskåp i tvättstugan.
2016-01-18 Årsmöte kommer att hållas 25 april 2015 kl 19.00 i Pingstkyrkans café, Fredsgatan 2. Motioner till årsmötet skall vara inlämnade till styrelsen senas 20 mars 2015.
2015-11-19 Föreningen tilldelats Karlstads kommuns Miljö- och klimatinnovationspris 2015 för solcellsanläggningen.
2015-06-25 Ulla Benteflo bjudit på sommarfest. Ett 25-tal medlemmar deltog och stämningen var på topp. Tack Ulla! 
2015-06-15 Energimyndigheten tilldelat oss elcertifikat och ursprungsgaranti för vår solcellsanläggning.
2015-06-08 Brandinspektör från Räddningstjänsten inspekterat vinden efter ombyggnaden av taket. Han hade inga anmärkningar.
2015-06-03 Fått brev från Karlstad kommun att planerna för Trätälja 6 (fastigheten hörnet Fredsgatan/Hamngatan) ändrats och att deras uteplats inte kommer att bebyggas, som tidigare planerats. Nya förslaget gäller endast Trätälja 10 (fastigheten hörnet Drottninggatan/Fredsgatan).
Nu har man börjat riva ställningarn.
2015-06-02 Slutbesiktning av taket och solcellsanläggningen genomförd utan anmärkning.
2015-05-25 Nu är 277 solcellspaneler monterade och levererar ström. Totala ytan på panelerna är 457 m2.
2015-04-30 Nu är solcellspaneler monterade på nästan hela västra sidan av taket.
2015-04-27 kl 13.00 Nu är 44 av totalt 277 solpaneler på plats.
2015-04-20 Nu är plåttaket på plats och första solcellspanelen monterad!
2015-04-13 Hållit årsstämma. Stämman antagit policyn "Huskurage", som du kan läsa om här.
2015-04-01 Idag hissades tre pallar med solcellerna upp på taket.
2015-03-20 Ny kontrollenhet för fjärrvärmen installerad.
2015-03-18 Delat ut kallelser till årsmötet 13/4.
2015-03-09 Börjat med takarbetebetet, som är att lägga plåttak och montera solceller. Beräknas klart vid midsommar.
2015-03-02 Börjat bygga ställning för takarbetena.
2015-01-22 Delat ut information om aktuella byggplaner. Utskicket finns här. Årsmöte kommer att hållas 2015-04-13 klockan 19.00 i Piongstkyrkans café, Fredsgatan 2. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 1 mars 2015.
2014-11-20 Installert nya vattenmätare.
2014-10-01 Hållit uppstartsmöte med entrepenören och konsulten för takarbetet och solcellerna.
2014-09-05 Tecknat avtal med VHT Plåt AB i Karlstad om takbyte och installation av solceller med start vecka 10, 2015. Skall vara klart vecka 25, 2015.
2014-07-21 Monterat automatisk dörrstängning vid rök på dörrarna till gången mellan A och B. Nya seriekopplade rökdetektorer uppsatta i trappuppgångarna.
2014-07-08 Nu har vi fått bygglov för vårt planerade takbyte och att installera solceller på taket och på fasaden mot gatan.

© 2003 - Brf Hamngatan 32
    652 25 Karlstad