hamnglogo

Planlösningar lägenheterna

En 2:a
planl 2a

En 3:a höger sida. Vänster sida spegelvänd.
plan 3a hoeger
 
En 3:a mot gatan. Balkongen mot gatan inte inritad.

planl 3 mot gat

© 2003 - Brf Hamngatan 32
    652 25 Karlstad