hamnglogo

Soprummet

Vårt soprum / miljörum är finns på bottenvåningen och ingången är den på framsidan, närmast gatan. Där kan man lämna glas, tidningar, reklam, plast, metall och pappersförpackningar i de uppmärkta kärlen. Det är viktigt att alla sorterar enligt de anvisningar som finns och inte lämnar något bredvid återvinningskärlen!

Rester efter renoveringsarbeten får absolut inte lämnas i soprummet.

I soprummet finns separata kärl för hushålssopor, matrester, plast, tidningar, pappersförpackningar, metallförpackningar, förgat glas och ofärgat glas.

FINNS DET INGA UPPMÄRKTA KÄRL FÖR DET NI VILL SLÄNGA MÅSTE NI SJÄLVA TRANSPORTERA SAKERNA TILL KOMMUNENS ÅTERVINNINGSCENTRAL! DETTA GÄLLER ÄVEN STÖRRE KARTONGER.

© 2003 - Brf Hamngatan 32
    652 25 Karlstad