hamnglogo

Att bo i bostadsrätt

När du köper en bostadsrätt och flyttar till en bostadsrättsförening, är du delägare i föreningen som i sin tur äger fastigheten. Det innebär, att du kan vara med och påverka det som sker i föreningen. Du köper egentligen nyttjanderätt till din bostad.

En gång om året hålls en årsstämma. Då väljs en styrelse av de boende. Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens egendom vilket bland annat innebär att se till att behövliga reparationer och underhåll genomförs. Styrelsen skall även se till, att föreningens stadgar efterlevs och att årsstämmans beslut genomförs.

Avgiften du betalar per månad kan du vara med och påverka genom att aktivt vårda föreningens egendom. Storleken på avgiften, som alltså inte är vanlig hyra, är enbart beroende på föreningens intäkter och kostnader. Högre kostnader betyder högre månadsavgift!

Bostadsrättsföreningen Hamngatan 32 är som ekonomisk förening helt självständiga, men vår bokföring och hyresaviseringen sköta av Vänerförvaltning, Bryggaregatan 7 i Karlstad telefon 20 35 35.

En broschyr med allmän information om att bo i en bostadsrättsförening finns här

© 2003 - Brf Hamngatan 32
    652 25 Karlstad