Om föreningen

Föreningens fastighet är belägen i centrala Karlstad, c:a 100 meter väster om centralstationen. Den är byggd
1959 - 1960, är sex våningar hög och försedd med hiss. Här finns 36 lägenheter i två uppgångar. Lägenheterna är
fördelade på 12 st 2-rummare och 24 st 3-rummare. Till fastigheten hör 21 parkeringsplatser och 6 garage
.
I fastigheten finns kabel-TV från Sappa med HD-box, som ingår i medlemsavgiften.

Sedan 1 oktober 2007 betalar föreningen kostnaden för bredband. Bredbandet är 1000 /1000 Mbit /s med Sappa och grundavgiften för telefoni 
ingår. Medlemmarna betar bara för de telefonsamtal de gör.

Vi har ett övernattningsrum med plats för två nattgäster och med tillgång till dusch och toalett. Medlemmarna
kan hyra rummet mot en avgift. Kontakta vicevärden för bokningar.

I bottenvåningen i gången mellan A och B finns nägra bokhyllor och där kan man låna och lämna böcker och veckotidningar.

Alla lägenheter har inglasad balkong. Lägenhetsdörrarna är Dalocs säkerhetsdörrar av EU-klass MK3. Tänk på att
berätta om säkerhetsdörren när du tecknar hemförsäkring, vilket alla skall ha, eftersom en del bolag då ger
rabatt på premien.

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Dina Försäkringar Väst. Föreningen har även tecknat och betalar en
extra bostadsrättsförsäkring hos Dina Försäkringar Värmland för medlemmarna. Denna försäkring gäller för
försäkringsärenden mot föreningen och andra medlemmar.Medlemmarna och medlemmar i deras hushåll har också automatiskt en olycksfallsförsäkring för olyckor som händer i föreningens gemensamhetsutrymmen. Denna försäkring ingår i vår fastighetsförsäkring.

Föreningens ekonomiska administration, bl a hyresavier, sköts av Vänerförvaltning, Bryggaregatan 7, 653 40 Karlstad telefon 054 - 20 35 00.

Styrelse:
 Ordförande Torbjörn Malmeström 0703 - 16 23 55  
Sekreterare Bernie Persson  0706 – 26 64 68  
 Ledamot Anne-Marie Gustafsson 0706 – 45 85 83
 Ledamot Maria Andersson 0730 – 57 11 06
 Ledamot Ulf Borg 0703 - 41 41 77
Suppleant Solveig Karlsson    
Suppleant Per Fogelberg    
Vicevvärd - Vaktmästare
Vicevärd Lars Lindström 0733 - 14 37 10  
Vaktmästare Muris Dzanic 0702 – 56 42 34
Föreningens e-postadress:  

Större åtgärder i fastigheten under senare år
2021 Byt t bredbandsleverantör till Sappa med 1000/1000 Mbit/s.
2020 Bytt ut inglasningen på balkongerna.
2019 Satt upp två laddstationer med tillsammans fyra laddpunkter för elbilar. Slutfört injustering av värmen. Tecknat samarbetsavtal med Balco om att byta ut balkonginglasningarna. Tecknat avtal med Balco om ny inglasning balkongerna. Beräknad byggstart 3 augusti -20.
2018 Ny energideklaration. Satt in avfuktningsfläktar i krypgrunden. Börjat ny injustering av värmen.
2017 Installerat bergvärme och kopplat bort fjärrvärmen
2016 Bytt ut det stora torkskåpet i tvättstugan. Nya garagedörrar med fjärrkontroll. Målat sockeln.
2015 Bytt takbeläggning till svart plåt och monterat totalt 277 solceller på taket och gaveln. Panelerna har en total yta på 457 m² som togs i drift 2015-05-25.
2014 Målat alla fönster i bottenvåningen. Satt upp brandfiltar vid brandsläckarna. Satt automatisk stängning på dörrarna mellan A och B vid rökutveckling. Nya brandvarnare trappuppgångarna. Installerat nya vattenmätare.
2013 Bytt ut alla tre tvättmaskinerna i tvättstugan. Satt upp brandsläckare mellan våningsplanen och utanför tvättstugan.
2012 Bytt från ComHem till Sappa som leverantör av kabel-TV. Målat om trapphusen och muren mot grannhuset på framsidan.
2010 Satt in nytt torkskåp i tvättstugan och lagat det gamla.
2009 Gjort om cykelrummet till kombinerat cykelrum och miljöstation. Plomberat sopnedkasten och börjat sopsortering.
2008 Bytt varm- och kallvattenledningarna till köken. Radonmätning  utförd. Kommunen informerad.
2007 Tecknat avtal med Bredbandsbolaget, numera Telenor, om gruppanslutning. Anslutningen innebär, att medlemmarna får tillgång till gratis 100/100 Mbits/s bredbandsuppkoppling via fiber. Dessutom ingår telefon utan grundavgift. Endast samtalen betalas.Radonmätning utförd med godkända resultat. Kommunen meddelad.
2006 Stambyte badrummen. Kaklat, satt in handduktstork och golvvärme samt bytt sanitetsporslin i badrummen. Köksavloppen relinade. Dragit nya elledningar samt satt in nya elcentraler med jordfelsbrytare i lägenheterna.
2004 Föreningen gått över till gemensamt inköp av el med individuell debitering för varje lägenhet.
2003 Färdigställt ett gästrum i källaren med tillgång till dusch och toalett.
2002 Bytt ut lägenhetsdörrarna till Dalock´s säkerhetsdörrar av EU-klass MK3 utan brevinkast. Satt upp postfack i entréerna.
2001 PCB-kontroll utförd. Ingen PCB funnen i fastigheten. Kommunen meddelad.
2001 Evakueringsfläktarna på vinden utbytta och spiskåpor installerade i lägenheterna.
1998 Bytt fönster i lägenheterna. Bytt ut bottenplattorna till balkongerna samt infästningarna. Glasat in balkongerna. Putsat fasaden.
1960 Huset färdigbygt - första inflyttningen september 1960. En 3:a på 68 kvadrat kostade 6.000:- i inköp och hyran var 236:35/månad

Hamngatan 32 1959

Hamngatan 32 den 17 augusti 1959
Gårdsexteriör från Hamngatan 32. Huset var betydligt bredare än bilden visar med fyra trapphus. Det kallades “Hotell baracken” då teglet togs från den nödbostad som uppfördes efter branden 2 juli1865 då nästan hela Karlstad brann ner. Nödbostaden låg nästan mitt emot på andra sidan järnvägen. Bilden togs året före rivningen.