huskurage 400px

Huskurage | Hemlängtan - fri från rädsla och våld

För många barn och vuxna är våld tyvärr en del av vardagen. Därför är det viktigt att du finns där för dina grannar och visar vaksamhet.

Brf Hamngatan 32 har vid en föreningsstämma antagit konceptet "Huskurage | Hemlängtan - fri från rädsla och våld" och därmed tagit ställning mot våld i hemmet.

Huskurage tydliggör hur du som boende kan agera. Det handlar om enkla åtgärder som hjälper till att förebygga och stoppa våldet, inte om att gå in i fysiskt handgemäng.

huskurageiera

Läs mer i faktabladet här.  pdf
Hemsidan för Huskurage finns här.  Nytt fons ter
Hemsida för Kvinnosjouren i Karlstad finns här   Nytt fons ter.
Hemsida för Mansjouren i Karlstad finns här   Nytt fons ter
Olika kontakter för barn finns här   Nytt fons ter

Här kan du få stöd och hjälp
Är du eller någon i din närhet utsatt för våld i en nära relation? Här är ett urval ställen du kan vända dig till för att få hjälp och stöd.
Viktigt: Ring alltid 112 vid akuta händelser. Du kan även nå socialtjänsten eller socialjouren i din kommun via larmnumret.

Kvinnofridslinjen (020-50 50 50, dygnet runt)
En nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Även anhöriga och vänner är välkomna att ringa.

Roks (roks.se)
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige samlar jourer i hela Sverige, varav vissa erbjuder skyddat boende. Hitta en jour närmast dig via Roks hemsida. Klicka på "hitta en jour".

Unizon (unizon.se)
Samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter. På hemsidan finns kontaktuppgifter till jourer i hela Sverige, varav vissa erbjuder skyddat boende. Klicka på "hitta jour".

Terrafem (terrafem.org)
Telefonjour på 70 språk vardagar kl 9–18 på 020- 52 10 10. Även möjlighet till samtal med jurist.

Brottsofferjouren (116 006, alla dagar kl 9-19)
Ger stöd till brottsutsatta, vittnen och anhöriga.

Qjouren (08-644 20 32)
En kvinnojour för våldsutsatta kvinnor med erfarenheter av missbruk och prostitution.

RFSL stödmottagning (020-34 13 16, torsdagar kl 9–12)
Stöd till hbtqi-personer som blivit utsatta för kränkningar, hot och våld. RFSL stödmottagning driver även ett skyddat boende i Stockholmsområdet.

Socialtjänsten
Om du vill prata med någon som arbetar på socialtjänsten kan du ringa växeln i din kommun och be att få bli kopplad till socialtjänsten.

Bris (Telefon: 116 111, eller via chatt på bris.se)
Alla barn kan få hjälp via Bris, Barnens rätt i samhället.

Jourhavande präst (112)
Kan hjälpa med akut samtals- och krisstöd: Ring 112 och be om att få bli kopplad till jourhavande präst.

Ungarelationer.se
En stödplattform för unga (15-20-åringar) som utsätts för våld i sina partnerrelationer, erbjuder chatt varje kväll kl 20-22.

Välj att sluta (020-555 666)
Manscentrum i Stockholm och länsstyrelserna i Malmö och Stockholm har öppnat telefonlinjen ”Välj att sluta” som riktar sig till våldsutövare.