huskurage 400px

Huskurage | Hemlängtan - fri från rädsla och våld

För många barn och vuxna är våld tyvärr en del av vardagen. Därför är det viktigt att du finns där för dina grannar och visar vaksamhet.

Brf Hamngatan 32 har vid en föreningsstämma antagit konceptet "Huskurage | Hemlängtan - fri från rädsla och våld" och därmed tagit ställning mot våld i hemmet.

Huskurage tydliggör hur du som boende kan agera. Det handlar om enkla åtgärder som hjälper till att förebygga och stoppa våldet, inte om att gå in i fysiskt handgemäng.

huskurageiera

Läs mer i faktabladet här.  pdf
Hemsidan för Huskurage finns här.  Nytt fons ter
Hemsida för Kvinnosjouren i Karlstad finns här   Nytt fons ter.
Hemsida för Mansjouren i Karlstad finns här   Nytt fons ter
O
lika kontakter för barn finns här   Nytt fons ter